- Praktiska råd som fungerar

VD:n – A SITTING DUCK!

Ledarskap | 2021-04-23

Oavsett ett företags storlek måste företagets alla funktioner drivas aktivt. Vi pratar om allt ifrån produktledning, tillverkning, inköp, marknadsföring och ända fram till att fakturan är betald och garantitiden gått ut. Därefter kommer naturligtvis också eftermarknaden. Har man inte full kontroll på alla dessa delar av sitt företag finns det en risk att det krackelerar någonstans och i värsta fall kan man hamna i en negativ spiral – och vem vet hur det kan sluta?

Om man tittar in i styrelser för små och medelstora företag konstaterar vi ofta att där sitter både frugan, brorsan, svågern eller kanske något av barnen. Några av dessa är dessutom ofta verksamma inom företaget och man har därmed en liknande bakgrund. Man lever visserligen upp till det legala kravet, men lagstiftaren hade ju en tanke med styrelser. Den skall vara både kravställare och stöd åt VD. I dessa situationer får då ofta VD varken krav eller stöd från styrelsen - En ganska ensam och utsatt roll med andra ord.

Om man driver ett mindre till medelstort företag har bolaget sannolikt inte behov av specialister på fulltid på alla funktioner. Företaget kanske behöver ägna ett par timmar i veckan åt t ex logistik, marknadsföring eller någon annan företagsfunktion. En sådan tjänst kan vara svår att tillsätta. Vem vill som anställd ha en tjänst på 10%? Dessutom har företaget kanske inte de finansiella musklerna att anställa specialister på alla funktioner. Vem kan då VD:n delegera dessa uppgifter till?  Ingen! För att företaget inte skall hamna på ett sluttande plan någonstans internt tvingas VD:n att utföra arbetsuppgifter där hen inte känner sig bekväm och arbetet riskerar att bli halvdant utfört, eller inte alls i värsta fall. I denna situation kan man också känna sig ganska ensam och utsatt som VD. Men också, hur skall VD:n hinna med allt?

Det kan vara svårt att identifiera att, eller var, ett företags funktion eventuellt börjar bli eftersatt. Man vet ju inte vad man inte vet. Orsak och konsekvens är inte alltid helt uppenbart. Har man inte en bred styrelse och/eller en ledningsgrupp att tillgå är det ofta nyttigt att lyssna till en extern persons uppfattning om hur företaget drivs. Då kan du få en återkoppling på vilka eventuella brister som finns och även rekommendationer på hur dessa kan åtgärdas. På det viset uppnår man synergieffekter där 1+1=3. Det kan mycket väl vara så att företaget inte alls håller på att krackelera någonstans utan att man bara vill att det skall gå bättre, men man vet inte riktigt hur man skall angripa utmaningen.

Vi på VD-stödet kan vara er behjälpliga med dessa utmaningar.

Stefan Erlandsson

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.