- Praktiska råd som fungerar

Svettig tillvaro för VD ´ar i Sveriges små och medelstora företag!

Ledarskap | 2016-05-27

Små till medelstora företag (SME) är definitionsmässigt företag med 1-250 fast anställda. 95% av arbetstagarna i Sverige arbetar i företag av den storleken. Det är därför mycket viktigt för Sverige att dessa företag går bra och frodas.

De som startar driver företag är ofta entreprenörer som är mycket duktiga på vad de har att erbjuda. Trots att erbjudandet är intressant och marknaden finns så uteblir ibland framgången. Varför?

VD´ ar i SME känner sig ofta ensamma och utsatta i sin roll.

Avsaknaden av en kompetent styrelse är en mycket vanlig situation. Genom att sätta in en familjemedlem, släkt och vänner i styrelsen lever man upp till det legala kravet, men det är också allt. Ett syfte med en styrelse är just att vara både kravställare och stöd åt VD och ofta får personen inget av detta. Resultatet blir att de arbetar alldeles för mycket för att försöka hinna med att sköta och utveckla bolaget. Mycket tid och kraft går åt att ”släcka bränder” medan det långsiktiga strategiska arbetet blir bortprioriterat. Inte konstigt att många VD’ ar känner sig stressade och riskerar att eftersätta både sin hälsa, familj och privatekonomi.

Vill Expandera

De flesta VD’ ar, 65-80%, vill expandera eller utveckla sin verksamhet på något sätt. Det stora problemet är att de inte riktigt vet hur. Många har inte alltid behov av eller har råd med att ha expertis fast anställd inom företagets alla funktioner. När VD inte kan rådfråga eller delegera till någon får man själv gör det bästa av situationen trots avsaknad av både kunskap och erfarenhet från området. Risken är då uppenbar att resultatet inte blir bra. De största kunskapsbristerna finnas enligt undersökningar inom marknadsföring, personalfrågor, expansion, IT och erfarenhet från att driva företag.

Sök råd och kompetens utifrån

VD’ ar söker råd från medarbetare eller kollegor i branschen, personer som ofta har samma eller liknande bakgrund i ett läge när man skulle haft störst nytta av att få råd från någon med annan erfarenhet och som kan se på verksamheten med nya ögon. En annan vanlig person att rådfråga vid viktiga beslut är revisorn och bankkontakten. Revisorns kompetens är att se till att redovisningen sker enligt god redovisningssed och att räkenskaperna är korrekta. Banken är duktig på finansiella tjänster. Dessa naturliga kontakter har inte alltid nödvändig kompetens eller erfarenhet från företagsutveckling.

 

 

stefan.erlandsson@vdstodet.se

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.