- Praktiska råd som fungerar

Styr och led utifrån den enskilde medarbetarens kompetens och engagemang.

Ledarskap | 2016-05-27

Ett verktyg att använda för att stärka sitt ledarskap är  ”Situations anpassat ledarskap” . Det innebär att man använder olika typer av ledarstil beroende på individens kompetens och engagemang (se ”Ken Blanchard, Situations anpassat Ledarskap II”). Individen anses ha fyra olika utvecklingsnivåer som kräver olika typer av ledarskap och där målet är att lotsa individen från tillståndet  ”låg kompetens/högt engagemang” till att kunna arbeta självständigt med hög kompetens och engagemang. För att nå dit krävs en plan för den enskilda medarbetaren som beskriver hur arbetet med att inhämta nödvändiga  kompetenser och erfarenheter skall genomföras. Lika viktigt är att coacha och uppmuntra så att engagemanget tas tillvara på ett sätt så att företagets övergripande strategier och målsättningar kan infrias.  Medarbetare på denna nivå kommer aktivt att bidra till ledarskapet inom hela verksamheten vilket krävs när företag vill kunna förändra sig snabbt och ta tillvara nya affärsmöjligheter i en snabbt föränderlig värld.

Medarbetarsamtalet kopplar personliga mål till företagets övergripande strategi och vision.

Medarbetarsamtalet är ett väldigt bra tillfälle att ha en dialog om hur den enskilde individens mål kopplas till företagets övergripande mål och värderingar, för att på så sätt skapa engagemang och motivation. Ge varandra ömsesidig feedback, identifiera och planera behov av kompetensutveckling, sätt mål och inte minst – följ upp.

Ett bra komplement till medarbetarsamtal är att också genomföra årliga medarbetarundersökningar. Snabbt, billigt, anonymt och enkelt kan du få värdefull feedback från samtliga medarbetare.

 

jan.engström@vdstodet.se

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.