- Praktiska råd som fungerar

Referenstagning – den sista pusselbiten

Ledarskap | 2021-01-28

Sista fasen i anställningsprocessen är att ta referenser på kandidaterna som är kvar till det slutliga valet.

Hur många referenser vill jag ha? Absolut minst två gärna fler, beror lite på vad det är för typ av tjänst det är. Ibland behövs synpunkter från olika håll såsom närmaste chef, kollegor och medarbetare. I vissa befattningar kan även kunder eller leverantörer vara aktuella. Referenserna bör helst vara från de senaste fem åren.

Innan du kontaktar personen försäkra dig om att hen är vidtalad och förberedd på att du ringer. Kandidaterna ansvarar för att referenserna är informerade.

Förbered dig på vad du vill veta om din potentiella medarbetare:

  • finns det något som är speciellt viktigt att hen kan leverera.
  • beteende som är viktigt.
  • personlighet för att passa in i teamet

Gör en lista med grundfrågor så blir det lättare att jämföra olika omdömen.

Jag brukar börja med att kvalificera referenten genom att: 

  • Ta a reda på vilken relation den har man till kandidaten.
  • Undersöka var, när och hur länge har man jobbat ihop.
  • Fråga om de samarbetade dagligen eller bara då och då.
  • Få information om det var i nutid eller dåtid    

Detta ger mig en uppfattning om trovärdigheten i omdömena. Vi förändras ju som bekant över tiden.

Därefter be referenten berätta allmänt om kandidaten för att få en generell bild av vad är det som framhålls, för att sedan gå vidare med mina frågor.

Stäm av så att kandidatens ansvarsområden och arbetsuppgifter överensstämmer med meritförteckningen.

Lyssna efter vad man inte säger.                     

Tänk på att använda öppna frågor som inte bara kan besvaras med ja eller nej, såvida det inte handlar om kontrollfrågor: Har jag uppfattat dig rätt att…. 

Lyssna aktivt och var beredd att fånga upp och ställa följdfrågor: Hur menar du? Kan du ge exempel?                                                        

Områden som du ska ställa frågor kring kan vara Engagemang, Initiativkraft, Prestation, Drivkrafter, Samarbetsförmåga, Hantering av oväntade situationer, Starka och Svaga sidor, Problemlösning, Ledarskap. Allt utifrån vilken tjänst det handlar om.

Ett par viktiga frågor på slutet; Är det något ytterligare du vill tillföra som vi inte pratat om? Skulle du återanställa vederbörande och vad är det som gör att du svarar ja eller nej?

Kom ihåg att noggrann referenstagning kräver tid, träning och insikt.

Om bu behöver hjälp med att hitta rätt medarbetare till ditt team kontakta:

Agneta Nyberg

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.