- Praktiska råd som fungerar

Nya regler kring arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning.

Ledarskap | 2021-09-23

Den 1 juni 2021 kom en ny AFS 2020–5 som ger arbetsgivaren ett tydligare ansvar för arbetsanpassning och mindre ansvar för rehabilitering. Arbetsanpassning har två syften:  

-          Att förebygga ohälsa genom åtgärder i arbetsmiljön.

-         Att göra det möjligt för arbetstagare som är borta från arbetet på grund av sjukdom att så snart som möjligt återkomma till sitt arbete, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte.

Dvs att fokus ska ligga på förebyggande åtgärder för att minska risken för sjukskrivning och ohälsa.

Friska medarbetare

Alla önskar sig friska medarbetare som kommer till jobbet varje morgon och är fulla av energi för att utföra sina arbetsuppgifter. Nu är det ju inte alltid så men det finns mycket du kan göra för att förebygga ev ohälsa. Sjukfrånvaron kostar i produktionsbortfall, effektivitet och trivsel så det finns all anledning att arbeta både med den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Du som chef har ansvar för att vara uppmärksam på arbetsmiljön vilket bl a innebär att du ska ha fortlöpande kontakt och dialog med dina medarbetare. Tar du dig tid att lyssna och aktivt söka information kan tidiga tecken på att någon inte mår bra upptäckas tidigt. Var uppmärksam på beteendeförändringar över tid. Du ska inte ställa diagnos men reagera på sådant som inte fungerar i arbetssituationen. Uppmuntra också dina medarbetare att ta kontakt om de känner sig stressade eller fysiskt belastade. 

Tidiga tecken kan vara

-          Svårt att passa tider

-          Medarbetaren drar sig undan

-          Upprepad korttidsfrånvaro t ex fredag och måndag

-          Koncentrationssvårigheter

-          Glömska

Det ska också finna rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning. Har du 10 eller fler medarbetare ska rutinerna vara skriftliga.

Arbetsanpassning kan innebära t ex särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgifter, anpassade tider eller förändrad arbetsfördelning.

Några praktiska tips

-         Var lyhörd, olika skiften i livet t ex skilsmässa, byte av bostad, fler familjemedlemmar, gamla föräldrar kan vara triggers för ökad stress och oro.

-          Våga fråga – Hur mår du?

-          Kommunicera om vilket stöd företaget kan erbjuda.

 

Agneta Nyberg

Ladda ned denna PDF

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.