- Praktiska råd som fungerar

Mindre bolag och styrelser

Ledarskap | 2024-05-28

Mindre och medelstora bolag drivs ofta av mycket engagerade ägare vanligtvis med många olika roller. Förutom att vara en VD är ägaren ofta också en ”allt i allo” med flera hattar. Förkortningen VD står för ”vaktmästare och direktör” sägs det, ack så sant tänker flera av er.

Förutom den operativa och vardagliga delen har ett bolag också en strategisk del som styrelsen sköter. Ett aktiebolag är enligt lag tvungen att ha en styrelse och många nöjer sig med att bocka av detta formella lagkrav utan att reflektera över syftet och nyttan med en styrelse.

Vad är en styrelse?

Styrelsen är en del av ett företags ledning och har ett ansvar gentemot bolagets ägare, myndigheter, domstolar och andra aktörer. Samtidigt har styrelsen en strategisk roll och bidrar bl.a. till bolagets stabilitet, tillväxt och långsiktig framgång.

Många tror att styrelser är något för större börsbolag som har komplexa produkter, professionella investerare och institutionella ägare. Det är i och för sig sant men styrelsearbete i mindre bolag är också nyttigt.

Du som företagare känner ditt bolag bäst och därmed också kan bestämma om det finns anledning till att ha en styrelse. Ett sätt att se på saken är att bedriva styrelsearbete i någon annan gruppering som exempelvis i en ledningsgrupp eller med externa rådgivare.

Styrelsearbete

Oavsett om styrelsearbete bedrivs officiellt av en styrelse eller i en annan gruppform så är det viktigt att det görs av en skara väl valda och kompetenta personer som kan bidra med.

-erfarenhet och expertis som du saknar

-bedömning av risker och möjligheter

-nätverk och kontakter

-rådgivande/bollplank och stöd i många affärsfrågor

-ett helikopterperspektiv som du saknar i din vardag

-granska och godkänna budgetar samt andra finansiella rapporter

Har man ett aktivt ”styrelsearbete” så kommer både anställda och kunder att känna förtroende. Du skickar en tydlig signal att bolaget inte är i händerna på en person utan att det finns flera som är engagerade och ansvarstagande. Ju fler ögon som tittar och ju fler hjärnor som tänker desto bättre är det.

Tänk på vad som är viktigt för din framgång och i vilken fas du befinner dig i med ditt entreprenörskap. Utgå ifrån att du behöver olika människor och olika strategier i ditt arbete för att nå dina affärsmål och att styra bolaget.

Daniel Nakell

Ladda ned denna PDF

Share
Så blir ekonomiarbetet roligare Ekonomi & Finans | 2024-06-17
Så får du koll på kostnader Ekonomi & Finans | 2024-06-17
Så får du en smartare vardag! Ledarskap | 2024-06-17
Har du valt rätt leverantörer? Ekonomi & Finans | 2024-05-28
Så får du nöjda kunder som stannar Sälj & Marknad | 2024-05-28
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.