- Praktiska råd som fungerar

Hur hanterar du ”svåra” människor?

Ledarskap | 2018-04-25

Blir du pressad från medarbetare, ifrågasatt i alla beslut, tvingas hantera problem som inte borde vara dina? Ta ett djupt andetag och satsa på att omvända dina belackare till bundsförvanter.

Är det jag eller du som är svår?

För att hantera svåra människor måste vi förstå hur den andra personen tänker och varför hon eller han beter sig som den gör. Den som jag tycker är svår – kanske å sin sida upplever mig som svår. 

1. Lär känna dig egen kommunikationsstil och hur du kan anpassa den till  andras.

2. Träna dig på att hålla ”svåra” samtal på ett coachande sätt.

3. Fråga dig då och då – vad kan jag lära mig av den här situationen och  det här mötet?

4. Använd en coach för att få reflektera, lära, få återkoppling och hitta     vägar att hantera olika situationer.

Om jag tycker att en person är svår, och låter det bli min sanning, då påverkar det situationen. Mitt undermedvetna kommer att leta bevis för att det är så och mitt eget beteende blir i linje med det. Mitt beteende påverkar i sin tur den andra personens sätt att vara. Det vill säga, JAG blir jobbig i den andra personens ögon.

Jag kan välja vilken ”lins” jag använder i min bild av andra människor. Ser jag mina medarbetare som kapabla, kompetenta, som bidrar till verksamheten och med behov av att bemötas med respekt – eller ser jag dem som svåra, osjälvständiga och initiativlösa? Det ger en fundamental skillnad i hur jag agerar mot mina medarbetare, vilket påverkar medarbetarnas sätt att vara.

Ibland gör medarbetarna saker som inte går i linje med vad vi kommer överens om. Till exempel att inte komma i tid, inte leverera eller som baktalar kollegor. Det kan påverka verksamheten negativt och som chef måste du ta itu med detta.

Hantera situationen med respekt och inse att det finns olika sätt att se på saker. Inrikta dig på att i dialog komma överens om hur vi ska undvika problemet och komma vidare. Ingångsvinkeln bör vara att be personen om egna förslag till en lösning. Det kanske inte omgående löser problemet men det är en väg framåt. Sedan finns det ibland ytterligheter när samtal inte hjälper– då måste man förstås ta det vidare i organisationen.

Vi människor har vissa beteendemönster ”inprogrammerade” i hjärnan. I den del av hjärnan som kallas amygdala finns vårt känslocentrum som spontant svarar med känsloimpulser på exempelvis en hotfull situation. Responsen blir ofta antingen att fly för att undvika ansvar – eller fäkta vilket kan resultera i ett motangrepp.

När man känner sig pressad så reagerar man ibland på ett sätt som gör att man uppfattas som jobbig. Som chef bör man vara medveten om att flera faktorer spelar in i människors agerande.

– Man kanske har en svår situation privat vilket kan vara bra att känna till som chef. Pressen skapar en stress som utrycker sig på olika sätt. Det gäller att vara konstruktiv.

Om man stämplar andra som besvärliga och inte inser att man själv har ett ansvar – då lär man sig ingenting. Reflektera över varför du upplever personen som jobbig.

Vi kan lägga olika saker i begreppet svår/jobbig, t.ex. att någon har ett helt annat sätt att vara. Om personen är snabb och agerar på känsla, kan en chef som är mer eftertänksam och vill underbygga sina beslut med mycket fakta bli irriterad. Men betänk att medarbetaren förmodligen uppfattar chefen som långsam och trögtänkt.

Avslutningsvis, personer som eventuellt har någon form av sjukdom eller diagnos ligger utanför det som beskrivs i texten ovan.

Källa: Offentliga affärer, april 2013.

 

jan.marcusson-stahl@vdstodet.se

 

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.