- Praktiska råd som fungerar

Har ditt företag tillräckligt med prospekts för att nå era mål?

Ledarskap | 2016-05-27

För att nå våra försäljningsmål måste vi bearbeta omvärlden, både befintliga kunder och framför allt skaffa nya – men det blir inte alltid så 

Varför? 

Alla behöver vi bli bättre på prospektering oavsett storlek på företag. 

Vad är det då som hindrar oss? Ja inte är det bristande säljkompetens, forskning visar att bara 20 % kan härledas till det.  

Det handlar istället om ett inre motstånd att ta kontakt i syfte att promota sig själv, sitt företag och dess varor och tjänster.  

Det kan bero på låg motivation, brist på mål eller oklara mål som leder till dålig fokusering eller säljhinder. 

Många av oss lider av emotionella säljhinder, dvs en känslomässig blockering av vår förmåga både att generera nya kunder och utveckla befintliga.  

 

Tiden går åt till att hantera sina egna rädslor istället för att kontakta kunder och resultatet blir för få nya kontakter. 

Säljhindren har sin grund i en osäkerhet som på olika sätt hindrar oss i vårt arbete att skapa nya kontakter.  

Det vanligaste hindret är Obeslutsamhet, där vi har en överdriven tro på vikten av att skapa goda relationer. Vi vill inte verka påflugna och tvekar att komma till avslut då vi vill invänta ”rätt” tillfälle. Något som kanske aldrig kommer. 

Det påverkar också den första kontakten ”Vi kanske stör” 

Överförberedelse känner nog många igen. Vi vill vara så förberedda som det bara går och kunna svara på alla tänkbara frågor. Men behöver vi det? 

Vad är viktigast för att kunden ska bli intresserad och fortsätta dialogen? 

Risken är att någon annan hinner före om vi blir sittande på kontoret med våra presentationer. 

Säljhindren är i huvudsak ett inlärt beteende så det går att åtgärda. Vill du veta hur kontakta  

agneta.nyberg@vdstodet.se

Share
Löne- och ekonomiadministratör Platsanonser | 2020-07-09
Tar man bort den stora svampen växer de små upp Ledarskap | 2020-06-23
Plötsligt händer det…. Strategi | 2020-06-23
Vad behöver du veta för att ratta din bil? Ekonomi & Finans | 2020-06-23
Agilt tänk Ledarskap | 2020-05-27
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2020