- Praktiska råd som fungerar

Hållbart ledarskap – För vem då?

Ledarskap | 2020-02-27

Vad handlar hållbart ledarskap om? Är det bara ytterligare ett nytt begrepp som har klistrats på ledarskapet, eller är det så att det faktiskt skapar framgångsrika organisationer?

Ett hållbart ledarskap kan skapa framgångsrika organisationer. Men hur gör man för att komma dit? Ett första steg är att vara hållbar själv och inte minst, skapa hållbara förutsättningar i organisationen. Med det menas att verksamheten går bra, att medarbetarna trivs och utvecklar såväl bolaget som sig själva.

Men vad är det då som utgör ett hållbart ledarskap och hur ska man beskriva det?

För mig betyder det att jag som ledare bidrar till att mina medarbetare och jag själv också håller i längden. Det handlar om tydlighet, synlighet och meningsfullhet. Som ledare behöver vi vara tydliga både när vi beskriver företagets mål – vart är vi på väg, medarbetares specifika uppdrag och vilka förväntningar vi har. Jag som ledare behöver vara synlig och tillgänglig men också att se andra och visa att jag ser dem. För att göra verksamheten meningsfull för både medarbetarna och mig som ledare behöver vi tydliga strukturer, processer och en väl fungerande kommunikation.

Några av de vanligaste orsakerna till frustration på jobbet är att inte veta vad som förväntas, vilka är målsättningarna eller att inte veta vad som är prioriterat. Stressade medarbetare är varken produktiva, engagerade eller kreativa.

Hur skapar jag min egen hållbarhet? 

Stanna upp och reflektera över vad du gör - gör du rätt saker eller bara saker rätt? Prioritera – vad är viktigast att göra just nu? Leder det mot målet? Sätt gränser – det är ok att säga nej. Ladda batterierna – träna, spendera tid med familj och vänner, gör något du tycker är kul                                                                                                                                                                             

Hur skapar jag hållbarhet för andra?

Sätt tydliga ramar – vilket ansvar och vilka befogenheter har medarbetarna för respektive uppgift. Jobba med värderingar och företagskultur – omsätt det i konkreta beteenden. Kommunicera tydligt – kommunicera tydligt, klart och ofta. Använd ett språk som alla förstår. Ge vettig feedback – skapa en tydlig, ärlig och genuin feedbackkultur.  Reflektera och utvärdera – både när det gäller stora och mindre sammanhang. Ta vara på det som varit bra och återanvänd det.

Hantera konflikter och svåra samtal – ta tag i situationen direkt. Det blir inte bättre för att du skjuter upp det.

Forskning visar att det finns starka samband mellan medarbetarattityder och lönsamhet. Lönsamma företag har ofta chefer som är duktiga på att visa sina medarbetare erkänsla och respekt. Alla får möjlighet att påverka sin arbetssituation och chefen jobbar ständigt med att utveckla samarbetet och hen hanterar konfliktsituationer. 

SHB är ett enkelt sätt att komma ihåg våra grundläggande behov. Sedd, Hörd och Bekräftad, det gäller både ledare och medarbetare.

Hur kan du bli tydligare, synlig och skapa ännu mer mening för dig och dina medarbetare?

Agneta Nyberg

Share
ÖRAT - DIN BÄSTA VÄN Sälj & Marknad | 2022-11-23
Styrning med struktur Strategi | 2022-11-23
Bolagets kapital - del 1 Strategi | 2022-11-23
Hållbarhet med affärsnytta Strategi | 2022-10-25
När kompassnålen snurrar Ledarskap | 2022-10-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2022

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.