- Praktiska råd som fungerar

Bollplank bättre än en pappersstyrelse!?

Ledarskap | 2017-01-17

Det är vanligt bland små och medelstora företag att en individ sitter på flera stolar. Man kan vara ägare, styrelsemedlem och VD samtidigt. En del säger att man får de bästa svaren om man frågar sig själv. Sanningen är nog den att man får de svar man vill ha, men de kanske inte alltid är de bästa för företaget. Det är därför värdefullt för VD att få en extern persons ögon och kommentarer på verksamheten.

 

Så här tänker lagstiftaren: Ägarna ska via ägardirektiv till styrelsen, vilken tillsätts av ägarna, delge vad de vill och vad som är viktigt för dem. Med utgångspunkt från detta skall styrelsen sedan formulera strategier och målsättningar sammanfattade i t ex en VD-instruktion. Den beskriver vad VD skall uppnå och fokusera på. VD har därefter det operativa ansvaret för företaget.

 

I mindre bolag där ägare, styrelse och VD är samma person är det här formella arbetssättet inte alltid det mest praktiska och effektiva. Det kanske skapar mer friktionsvärme än värde att arbeta så. I stället för att ägna sig åt regelrätt styrelsearbete kan VD ofta ha mer nytta av en extern diskussionspartner eller rådgivare. Det är trots allt viktigt för VD att ha någon som stöd och bollplank för att diskutera möjligheter, framtid och utmaningar med och samtidigt få in nya erfarenheter, tankar och idéer.

 

 

Vi på VD-stödet har en lång och bred erfarenhet från att stötta VD som sitter på alla stolarna.

 

stefan.erlandsson@vdstodet.se

Share
MÄNNISKAN ÄR ETT KONSTIGT DJUR Strategi | 2023-11-22
Är du svag eller stark? Ledarskap | 2023-11-22
Säkra din orderingång! Sälj & Marknad | 2023-11-22
Aktiebrev Ekonomi & Finans | 2023-10-26
Alla kan bli lurade om det vill sig illa Ekonomi & Finans | 2023-10-26
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2023

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.