- Praktiska råd som fungerar

Att välkomna nya medarbetare 

Ledarskap | 2018-09-21

En ny person som du har anställt är en stor kostnad som kräver tid och pengar, men tänk samtidigt på att det är en investering som behöver planering för att denne ska känna sig välkommen, kunna prestera, stanna länge och leverera. Som chef, ledare och företagsägare är det mycket viktigt att du är förberedd så att introduktionen av en nyanställd och fortsättningen blir både positiv och effektiv. Det lönar sig! 

 

Inför dag 1 

Efter att du har erbjudit anställning till en person och skrivit på kontraktet är det inte ovanligt att det tar några månader innan första jobbdagen. Håll gärna en aktiv dialog under tiden så att de känner sig motiverade och efterlängtade. 

 

Första dagen och framåt

När första dagen kommer är det ett minimikrav att det praktiska som e-post, mobil, passerkort, telefonnummer, dator, nycklar, visitkort, sittplats och kanske en blombukett med ett kort ”Välkommen” redan är iordningställt. Sedan är det en självklarhet att presentera arbetskamraterna och visa runt på arbetsplatsen. 

Med en genomtänkt introduktion får du din nya medarbetare snabbt på banan och ger personen bästa förutsättningar för att utvecklas och leverera förväntat resultat. Här följer några tips för “Onboarding”, som det numera ofta kallas.

-En tydlig plan som sträcker sig längre än introduktionsdagen för att denne inte skulle tappa orienteringen. Ett schema som är anpassat till arbetsuppgifterna och ansvarsnivå. Överväg dessutom att upprätta en checklista på uppgifter, ämnen och milstolpar som gäller över en tidsperiod t.ex. efter tre, sex och tolv månader.

 

-Ge den nyanställde en anteckningsbok för att skriva ner alla frågor, funderingar reflektioner mm under de första månaderna. Det är nya fräscha ögon som ser mycket. I regelbundna uppföljningssamtal så kan ni gå igenom anteckningarna strukturerat. Var lyhörd.

 

-Se till att personen “kommer in i gänget” på ett naturligt sätt och bjud in till sociala aktiviteter. Börja med det lilla i den grupp eller på den avdelning där medarbetaren ska arbeta. Utse en mentor.

 

-Vi förväntar oss att människor tar ansvar för sitt eget lärande, men det är lättare sagt än gjort. En ny medarbetare är vanligtvis nyfiken. Ställ därför krav från början på att medarbetaren läser affärsplan, bokslut eller liknande och kanske går vissa utbildningar.

-Efter sex till nio månader börjar en ny medarbetare ofta reflektera över om arbetsuppgifter, företagskultur, affärsidé och värderingar känns rätt. Var uppmärksam och fråga hur medarbetaren trivs, om jobbet och företaget motsvarar förväntningarna. Blev det som ni tänkt – från båda håll? Medarbetare som upplever att de är på fel jobb slutar ofta under den här fasen.

Välkomna att höra av er till VD-stödet om bl.a. rekrytering och Onboarding!

daniel.nakell@vdstodet.se

Share
Bli en bättre beslutsfattare Ledarskap | 2020-12-14
Vad är ett ledningssystem? Strategi | 2020-12-14
Partnerskap – Lätt att gå in i men svårare att ta sig ur! Ekonomi & Finans | 2020-12-14
Likviditet – varför? Ekonomi & Finans | 2020-11-25
Kampen om kunden Sälj & Marknad | 2020-11-25
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2021

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.