- Praktiska råd som fungerar

Så blir ekonomiarbetet roligare

Ekonomi & Finans | 2024-06-17

Varje företag skall enligt lag upprätta årsredovisningar, bokslut och löpande bokföring. Bakom allt detta finns det en uppsjö av siffror och många nerlagda mantimmar som ser till att dina räkenskaper är korrekta och att relevanta lagkrav följs. Lägg till att ditt affärs- eller ekonomisystem är ett oumbärligt verktyg. Du som VD/företagare har därmed inget val; ekonomi är ett obligatoriskt ämne. Gilla läget!

Det krävs å andra sidan kunskaper, uppdateringar och löpande utbildning för att hantera ekonomin i ett företag. Tur att det finns specialister som kan hjälpa dig navigera och sköta det området. Samtidigt är det bra att du har en viss kännedom i ämnet eftersom det hjälper dig att leda ditt företag. Vilka tal borde du kunna?

På tal om tal

I en resultaträkning (RR) ser man intäkterna, kostnaderna och resultat (vinst/förlust). Intäkterna motsvarar vanligtvis omsättningen medan kostnaderna utgörs främst av personal, skatter och diverse inköp. RR visar hur företaget presterat under en viss period. Balansräkningen (BR) visar tillgångar, skulder och eget kapital. Tillgångar är bl.a. maskiner, kundfordringar och pengar på konto. Skulderna består bl.a. av skatter, banklån och obetalda fakturor. Eget kapital är dina egna medel som du har investerat i bolaget och därmed är företagets skuld till dig. BR visar vad företaget äger och är skyldigt samt hur det finansierats under en viss period.

Nyckeltal är mätvärden som hjälper dig att utvärdera och jämföra bolagets prestation och finansiell hälsa. Det finns många olika tal att välja emellan och vad du ska fokusera på är individuellt och delvis beroende på vilken fas företaget befinner sig i. Några viktiga nyckeltal är kanske soliditet, kassalikviditet och vinstmarginal.

-soliditet: ägarens andel (%) i företaget och anger hur stor del av de totala tillgångarna som har finansierats med eget kapital. En soliditet på 50% och uppåt anses generellt vara bra

-kassalikviditet: företagets förmåga (%) att betala sina skulder/utgifter den närmaste månaden, siffran ska helst inte ligga under 100%

-vinstmarginal: detta tal (%) visar hur stor del av omsättningen omvandlas till vinst

Summa summarum

Att kunna tolka och förstå olika siffror är självklart viktigt. Gör det dock inte för komplicerat och stirra dig inte blind på siffrorna. Tänk bredare på att de är värdefulla underlag för att analysera och förstå företagets situation samt fatta välgrundade beslut.

Kombinera talen med dina insikter i branschen, din kundkännedom, personalens kompetenser och leverantörernas produkter är vad du ska sträva efter i ditt ledarskap. Ett helhetsperspektiv som på längre sikt förstärker din konkurrenskraft och ökar din lönsamhet.

Daniel Nakell

Ladda ned denna PDF

Share
Så får du koll på kostnader Ekonomi & Finans | 2024-06-17
Så får du en smartare vardag! Ledarskap | 2024-06-17
Mindre bolag och styrelser Ledarskap | 2024-05-28
Har du valt rätt leverantörer? Ekonomi & Finans | 2024-05-28
Så får du nöjda kunder som stannar Sälj & Marknad | 2024-05-28
VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info2atvdstodet.se
Copyright © 2024

Vi använder cookies för att förbättra vår plats och vid kommunikation med oss lagras dina uppgifter för att kunna fullfölja din begäran om kontakt.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här och om cookies hos Post- och telestyrelsen.