- Praktiska råd som fungerar

Vi stödjer VD, styrelser och chefer på alla nivåer

Klarar du av alla dina utmaningar som VD?

Vi hjälper dig som är företagsägare eller VD med professionell rådgivning så du klarar av utmaningarna i ditt  företagande. Vår erfarenhet är lång och vi stöttar dig genom att dela med oss av våra kunskaper.

Genom att lyssna på dina problem, som vi ofta har upplevt själva, sätter vi oss in i din situation och ger råd som hjälper. Vi är innovativa och drivs av att lösa problem.

Upplever du problem som:

 • Drivkraften saknas!
 • Samarbetet med styrelsen fungerar inte tillfredsställande!
 • Likviditetsproblem, vart tar pengarna vägen?
 • Vilken strategi skall jag använda för att nå min vision?
 • Hur ökar jag försäljningen och omsättningen?
 • Hur utvecklar jag mina personal?
 • Hur gör jag om jag vill sälja företaget?

Känner du igen dig? Klicka här och läs mer!

Behöver du stöd och hjälp som chef?

Vårt chefstöd hjälper dig som är chef att utveckla ditt ledarskap. Med vår erfarenhet i ryggen och förståelse för dagens utmaningar och morgondagens möjligheter stödjer vi chefer på alla nivåer.

Vi ger praktiska råd och stöttar dig i din verksamhet. Vi är pragmatiska konsulter med lång och praktisk erfarenhet av ledarskap från olika positioner.

Du kanske känner igen följande utmaningar:

 • Jag behöver stöd och hjälp för att komma vidare!
 • Ensam som chef?
 • Jag behöver ett bollplank!
 • Ny som chef?
 • Vi behöver en specialist!
 • Balans i livet?
 • Vi behöver tillfällig förstärkning!

Känner du igen dig? Klicka här och läs mer! 

Varför arbeta aktivt med styrelsearbete?

För alla bolagsstyrelser gäller det att få till stånd ett effektivt styrelsearbete och att den enskilde styrelseledamoten i styrelsen skall fylla och veta sin funktion.

Säkerställd värdetillväxt och lönsamhet är ett vanligt syfte för en styrelse. I styrelserummet görs detta ur ett strategiskt perspektiv. Att inse bolagets resurser och hur vägen mot målet ser ut, är viktigt för framtida planeringen.

Känner du att just det bolag du är verksam i:

 • Har strategisk planering?
 • Har struktur, ordning och reda?
 • Säkerställer värdetillväxten?
 • Stöttar verkställande ledning i strategiska frågor och utmaningar?
 • Innehar rätt kompetens och kunskap för bolagets utmaningar?
 • Har värderingar i verksamheten som överensstämmer med bolagets agerande?
 • Arbetar hållbart ur ett strategiskt perspektiv?


Känner du igen dig? Klicka här och läs mer!

 


Nyheter

NÖJD PERSONAL = NÖJDA KUNDER = NÖJDA ÄGARE

2017-10-27

Årets VD-stöds seminarium den 15/11 går under samlngsnamnet NÖJD. 

Temat för i år är hur du lyckas som VD/företagare med att göra både personal, kunder och ägare nöjda.

Ingen lätt uppgift. Vi har ett antal talare som delar med sig av sina erfarenheter.

 

Boka din plats här…

Förstärkt kompetens i Svealand

2017-09-15

Carl Renström har anslutits till VD-Stödet. Hans gedigna komptenser innom bank, finans och juridik förstärker ytterligare våra möjligheter att hjälpa våra klienter.

Carl Renström

Vi söker fler konsulter

2017-09-15

Vi söker dig som har långvarig chefs- och ledarerfarenhet på högre nivåer. Du har arbetat som VD eller motsvarande och har erfarenhet av att leda verksamhet på affärsmässiga grunder. Du kan också ha suttit i ledningsgrupp som divisions eller affärsområdeschef, alternativt verkat som management konsult. Du ser dig som senior och generalist.

Du är van, eller är beredd, att arbeta som självständig konsult i egen firma eller aktiebolag.

 

Klicka på länken för mer information eller sök direkt här: rekrytering@vdstodet.se

VD-stödet söker konsulter i hela Sverige 

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev från juni ger vi dig information om hur du kan jobba med efterkalkyler och likviditetsprognoser.

Intresserad? Klicka här och anmäl dig till vårt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden.

VD-stödet i Sverige AB Karlavägen 18
114 31 Stockholm 08 - 627 00 10 info@vdstodet.se
Copyright © 2017